Ghax Hekk

IZ-ZOBBLU 2012 - Jghallem xufier tal-Arriva [GHAX HEKK 2011]

IZ-ZOBBLU 2012 - Jghallem xufier tal-Arriva Ghax Hekk 2011. Dan il-video hu propjeta ta' xewkadotcom. Jien m'ghandi l'ebda dritt fuq il-video....

JOE DEMICOLI (GHAX HEKK - Rally ta Satira)

L-ahhar ftit biljetti ghall Hadd 25th fi 3pm u ohra fi 9pm 16, 17, 18, 23, 24 FULLY BOOKED.

Għax Hekk - Klassi Għalina Edition Promo

Saturday 19th - SOLD OUT Sunday 20th (8pm) - SOLD OUT. This is the official Youtube Channel of FZL. More info at www.fzl.org.mt.

L-aħħar preparamenti għal "Għax Hekk".

Waslet il-kummiedja teatrali 'Għax Hekk' għal sena oħra. Hekk kif jinsabu fl-aħħar preparamenti ONE News kellu ċ-ċans li jattendi u jiltaqa' mal-karattri uniċi ta' ...

Għax Hekk - Klassi Għalina.

Se terġa tirritorna “Għax Hekk”, ir-rally tas-satira li jkun organizzat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Din id-darba differenti għax il-protagonisti huma dawk ta' ...

GHAX HEKK

"Ghax Hekk" - Festival ta' Satira Politika, imtella mill FZL. Kitba ta' Sander Agius. Lirika ta' Joe Demicoli.

Jibdew it-tħejjijiet għar-Rally tas-satira "Għax Hekk"

Mal-bidu ta' Settembru jidhlu fil-qofol taghhom il-preparamenti ghar-Rally tas-Satira Ghax Hekk imtella mill-Forum Zghazagh Laburisti. Ir-rapprezentazzjonijiet ...

Suċċess għar-rally ta' satira politika Għax Hekk !

Success ghal ewwel tlett rapprezentazjonijiet ta' Ghax Hekk! Ir-rally ta' satira politika organizzat ghat-tieni sena konsekuttiva mill-Forum Zghazagh Laburisti.

JOE DEMICOLI Ghax Hekk 2013

Is Satira politika Ghax Hekk 2013...bdew jinbieghu il biljetti Issir fic Centru Nazzjonali tal PL.

Ir-rally ta' satira politika,Għax Hekk.

Fi tmiem il-gimgha d-diehla se tittella' s-satira Ghax Hekk! .Ir-rally ta' satira politika, din is-sena b'kuncett gdid, se tara l-partecipazzjoni tal-aqwa talent lokali.

GHAX HEKK - 2011

Bookings open for Ghax Hekk...16 - 17 - 18 Sept.

JOE DEMICOLI - GHAX HEKK 2011

GHAX HEKK - Sept 2011.

Għax Hekk,ir-rally ta' satira politika .

Wara s-success li kisbet is-sena li ghaddiet, ir-rally ta' satira politika Ghax Hekk se terga tittella bejn it-tmintax u l-hamsa u ghoxrin ta' Settembru li gej.Fost l-atturi ...

IZ ZOBBLU 2012 Jghallem xufier tal Arriva GHAX HEKK 2011

IZ-ZOBBLU 2012 - Jghallem xufier tal-Arriva Ghax Hekk 2011. Dan il-video hu propjeta ta' xewkadotcom. Jien m'ghandi l'ebda dritt fuq il-video.. IZ-ZOBBLU ...

klassi ghalina the road show May 2013

Stranded on an island.

JOE DEMICOLI - Innu Pair maLta

Miktub ghas Satira politika Ghax Hekk 2012. Joe Demicoli - MRose Mallia - Tiziana Calleja.

JOE DEMICOLI - Superstar

Jesus Christ Superstar mis Satira politika 'Ghax Hekk' 2010.

MA RIEDUX IWAQQFU KUMITAT TAL-FINANZI.

ONE.COM.MT • Ma riedux jafu u baqgħu jirrifjutaw li jwaqqfu kumitat tal-finanzi, għax hekk kien jaqblilhom. Qed nitkellmu dwar l-aħwa Said fin-Nadur, ...

QASSIS ISSEJJAĦ MARA INGRATA GĦAX TKELLMET DWAR L-INTERDETT

ONE.COM.MT • .Hekk kif din il-ġimgħa Malta fakkret il-ħamsin anniversarju mit-tmiem tal-piena tal-interdett, saċerdot reġa' ħadha qatta' bla ħabel fil-konfront ta' ...