Vruf7dgrzsi

מקובלות

מיקה, נערה בת 15 ששבה עם משפחתה ארצה אחרי שהות בחו"ל, יוצרת במהלך החופש הגדול חברות עמוקה עם שכנתה רוני. ממש...

ההפסקה הגדולה: חרם

כיצד מתמודדים עם חרם בכיתה? סיפור על חרם כיתתי אחד ודיון באולפן בהשתתפות ילדים. מתוך התכנית "ההפסקה הגדולה"...