Qf1staassks

K10 - Nhảy hiện đại [FIT.HCMUS]

Tiết mục nhảy hiện đại do các bạn sinh viên khóa 2010 biểu diễn trong đêm giao lưu văn nghệ Về với ngoại thành 2013 do Đội Sinh Viên Tình Nguyện khoa...