Pengdee

ต้องฮักให้สุดใจ ชนากานต์ เพ็งดี chanakan pengdee

ชนากานต์ เพ็งดี Chanakan pengdee

เกี้ยวสาวเรณู-หมอลำทองคำ เพ็งดี

ลำเกี้ยวสาวเรณู โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี Mor Lam:Thongkam Pengdee.

ลำกาเต้นก้อนดอนพนม-หมอลำทองคำ เพ็งดี

ลำทำนองกาเต้นก้อนดอนพนม โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี [Mor Lam:Thongkam Pengdee ] บันทึกเสียงจา...

น้ำตาทหารเกณฑ์-หมอลำทองคำ เพ็งดี

น้ำตาทหารเกณฑ์ โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี Mor Lam Thongkam Pengdee.

สาวบ้านนอกหลงกรุง-หมอลำทองคำ เพ็งดี

สาวบ้านนอกหลงกรุง โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี Mor Lam Thongkam Pengdee.

ลำยาวข่าวสอนผู้เฒ่า-หมอลำทองคำ เพ็งดี

ลำยาวข่าวสั่งสอนผู้เฒ่า [Lam Yao Kao Sangson Poo Thao] โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี [Mor Lam:Thongkam Pengdee ]...

วัฏฏะวน-หมอลำทองคำ เพ็งดี

วัฏฏะวน โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี Morlam: Thongkam Pengdee.

เมดเลย์หมอลำ-ทองคำ เพ็งดี,ฉวีวรรณ ดำเนิน

เมดเลย์หมอลำ [Medley Morlam] หมอลำทองคำ เพ็งดี [Thongkam Pengdee ] และหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน...

ตัดต่อวิดีโอแนะนำตัวเอง

นางสาวน้ำฝน เพ็งดี นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3/1 แผนกคอมพิ...

สองเกลอเจอกัน-หมอลำทองคำ เพ็งดี

สองเกลอเจอกัน โดย หมอลำทองคำ เพ็งดี Mor Lam:Thongkam Pengdee.

ชนากานต์ เพ็งดี ขอยืนเคียงข้าง

ขำขันยายซ้อน-ทองคำ เพ็งดี-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ขำขันยายซ้อน(สำรวจสำมะโนประชากร) ลำโดย หมอลำทองคำ เพ็งดี [Morlam:Thongkam Pengdee ] รับ...

แผ่นเสียงตรากระต่าย-ลำเกี้ยวจังหวะสลับซับซ้อน-หมอลำทองคำ เพ็งดี

ลำเกี้ยวจังหวะสลับซับซ้อน [Lam Kio Jangwa Salap Sapson] หมอลำทองคำ เพ็งดี [Morlam:Thongkam Pengdee] จากแ...

ตัดต่อวิดีโอแนะนำตัวเอง

นางสาวน้ำฝน เพ็งดี นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3/1 แผนกคอมพิ...

แผ่นเสียงตรากระต่าย ลำยาวฮ่ำไฮกำพลอย-ทองคำ เพ็งดี

ลำยาวฮ่ำไฮกำพลอย หมอลำทองคำ เพ็งดี [Morlam:Thongkam Pengdee] จากแผ่นเสียงตรากระต่าย...

ISทำอย่างไรให้ทำไก่ป๊อบชีสได้

โครงงาน IS ทำอย่างไรให้ทำไก่ป๊อบชีสได้

สมาชิก นางสาวจรรยพร ภักดีรอด เลขที่ นางสาวอัจจิมา ช้างทองคำ เลขที่...

นนท์รักตุ๊กตา

พงษ์พิชัยรักวารินทร์.

เกี่ยวข้าวดอนรอแฟน. ชนากานต์ เพ็งดี

โครงงาน IS2 เรื่อง ทำอย่างไรให้ทำไก่ป๊อบชีสได้ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

สมาชิก 1นางสาวจรรยพร ภักดีรอด เลขที่ 14 2นางสาวอัจจิมา ช้างทองคำ เลขที่...

Canada Coquitlam Glen Pine Chinese Choir

Longing for the Spring Breeze.