Meirion

Rhys Meirion - Anfonaf Angel

Perfformiad o'r gân 'Anfonaf Angel' gan Rhys Meirion ar lwyfan Noson Lawen A performance of the song 'Anfonaf Angel' by Rhys Meirion on the Noson Lawen ...

Rhys Meirion a Bryn Fôn - Dwed Wrth Mam

DeuawdauRhysMeirion.

Meirion Griffiths @ Gaiman

Asado, tractores, bandejas, samples y amigos en la despedida de Kevin en Gaiman. Apoyan Austral Producciones, Deeper, Plan B PcTrelew, NanPics, Pablo ...

Côr Bro Meirion ac Iwan Wyn Parry - Mae'r Sêr yn Canu

CÔR MEIRION gyda'u harweinydd ac unawdydd IWAN WYN PARRY yn perfformio 'Mae'r Sêr yn Canu' o waith Robat Arwyn CÔR MEIBION with their conductor ...

Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi

Perfformiad o 'Y Weddi' gan Rhys Meirion ac Elin Fflur a recordiwyd ganddynt i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

Rhys Meirion a Côr Rhuthun - Un Enaid Bach

Perfformiad CÔR RHUTHUN o un o ganeuon Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain – 'Un Enaid Bach' CÔR RHUTHUN perform one of Robat Arwyn and Robin ...

Elan Meirion Un Seren - Delwyn Sion

Elan yn canu ar Carolau Llandudno ar S4C yn 2013 Elan singing in Carols From Llandudno on S4C in 2013.

Wele'n Sefyll (Cwm Rhondda) Bryn Terfel a Rhys Meirion - Cymru, Cwpan y Byd 2015

Teurnged i'r 31 fydd yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd yn 2015. Recordiad Bryn Terfel a Rhys Meirion i fersiwn Caryl Parry Jones o Welen sefyll ...

Rhys Meirion a Bryn Fôn - Gwinllan

DeuawdauRhysMeirion.

Rhys Meirion ac Alejandro Jones | Calon Lan

Daw Cymru a Phatagonia ynghyd mewn cân ar y Noson Lawen ym mherfformiad Rhys Meirion ac Alejandro Jones o Calon Lan ar yr alaw Deio Bach / Wales ...

Rhys Meirion - Anfonaf Angel

Rhys Meirion - Anfonaf Angel Cyfeilydd: Robat Arwyn Heno, S4C (20/06/2018)

Rhys Meirion "Tell My Father"

Rhys sings a beautiful rendition of the heart rending song "Tell My Father" This was performed at the "Copperfest Music Festival in Port Amlwch, Angelsey, North ...

Dechrau Canu Dechrau Canmol 2005 Rhys Meirion & Fflur Wyn

Diolch I Gorau Meibion Aberhonddu A'r Cylch, Clwb Rygbi Treforys Cwmann A'r Cylch, Cwm Ogwr Hendy-Gwyn Ar Daf, Llandybie Morlais, Mynydd Mawr, ...

Anfonaf Angel

My Sister Elen died a year ago, on April 17 2012. Here's a performance of Anfonaf Angel I made as a tribute to her. All that knew her and love her, miss her, but ...

Gareth! a Rhys Meirion

Y tenor talentog yn cwrdd â'r cyflwynydd teledu, Rhys Meirion.

Dr Harri Pritchard Benedictus Rhys Meirion Bryn Terfel

Biography and Music.

Rhys Meirion & Wil Tân - A Oes Rhaid

Gwylio'r rhaglen gyfan: http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=533285811 Watch the episode: ...

Rhys Meirion ac Elin Fflur - Vivo Per Lei

DeuawdauRhysMeirion.

Rhys Meirion a Chôr Meibion Caernarfon - Pedair Oed

Ymuna Côr Meibion Caernarfon gyda Rhys Meirion mewn perfformiad tyner a theimladwy o 'Pedair Oed' gan Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain.

Côr Meibion Y Penrhyn, Rhys Meirion a Gwyn Owen - Anthem (Chess)

Perfformiad pwerus o Anthem (Chess) gan Gôr Meibion y Penrhyn, Rhys Meirion a Gwyn Owen / A powerful rendition of Anthem (Chess) by Penrhyn Male Voice ...

[CH2013041] Unawd Emyn - Meirion Griffiths

Comp. 41) Unawd Emyn: Hunanddewisiad. 1) Meirion Griffiths (Trelew, Argentino) 2) Andres Evans (Gaiman, Argentino) ¡Felicitamos a todos los participantes!

Rhys Meirion - Fields of Athenry

O'r Albwm Newydd 'Celticae' From the new Album 'Celticae' http://www.sainwales.com/sain/.

Rhys Meirion - Nella Fantasia

Rhys Meirion yn canu'r gân heintus 'Nella Fantasia' sydd wedi ei seilio ar thema 'Gabriel's Oboe' o'r ffilm 'The Mission'.

The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur

Beautiful rendition of The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur, accompanied by Cardiff Sinfonietta, conductor, Jonathon Mann in All Saints Church, ...

Rhys Meirion a Sian James - "Pennant Melangell"

DeuawdauRhysMeirion.

Rhys Meirion | Musica Proibita

Stori ramant ar lwyfan y Noson Lawen gyda pherfformiad Rhys Meirion o'r gân serch hyfryd Musica Proibita / A tale of romance on the Noson Lawen stage in ...