Lap Of Wales

Virtual lap of the Circuit of Wales

Bike Social has obtained this video showing a virtual lap of the new Circuit of Wales. The project was first announced at the beginning of 2013 and the project leaders are still confident that...

Rhys Meirion - Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Tara Bethan - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales Challenge

Dyma rai o luniau'r daith i gefndir Nerth y Gan a Gift of Life Here's some photos of te Challenge to the song Gift of Life and Nerth y Gan. To see more Photos and Videos and to donate to Elen's...

Diwrnod 2 / Day 2 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau ail ddiwrnod Her Cylchdaith Cymru, o Gaernarfon i Aberystwyth! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the second day of The Lap Of Wales Challenge,...

THE WELSH ROAD RACE LAP

Heres' the lap of the Welsh Road Race. The Race takes place on part of the MOD's property, and is out of bound for most of the year.

Bryn Fôn - Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Diwrnod 1 / Day 1 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf o Her Cylchdaith Cymru, o Ysbyty Glan Clwyd i Gaernarfon! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the first day of The Lap...

Gerallt Pennant - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Iolo & Dewi Williams - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Ffion Dafis - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Tudur Owen - Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Alejandro Jones - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Sioned Terry - Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Sialens felodrom Her Cylchdaith Cymru | Lap of Wales velodrome challenge

Clip byr o Dylan Parry (aelod o'r tim meddygol) yn gwneud ymdrech wedi ei amseru dros 500m yn Feledrom Cenedlaethol Cymru, Casnewydd, lle y rhoddodd 'herwyr' Her Cylchdaith Cymru sialens i'w...

Alejandro a Leonardo ar Her Cylchdaith Cymru / Alejandro and Leonardo on the Lap of Wales Challenge

Daeth y ddau yma atom i ymuno a ni ar Her Cylchdaith Cymru. Diolch iddynt am fod yn rhan mor allweddol yn llwyddiant yr ymgyrch o godi ymwybyddiaeth at yr angen i drafod Rhoi Organau ac i godi...

Diwrnod 7 / Day 7 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau'r seithfed diwrnod o Her Cylchdaith Cymru, o Gaerdydd i Gasnewydd! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the seventh day of The Lap Of Wales...

Diwrnod 4 / Day 4 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau bedwaredd ddiwrnod Her Cylchdaith Cymru, o Hwlffordd i Gaerfyrddin! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the fourth day of The Lap Of Wales...

Dilwyn Morgan - Her Cylchdaith Cymru / The Lap of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Gwenllian Boyns - Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge

Dewch i nabod yr herwyr a fydd yn cymeryd rhan yn Her Cylchdaith Cymru ym mis Gorffennaf. Get to know the challengers taking part in The Lap Of Wales Challenge in July. http://cylchdaith.cymru...

Ultra4 King of Wales 2017 snippets

Clips from our visit to Walters Arena, Glyn Neath to watch Sunday 16/07/2017 Ultra4 King of Wales event.

Diwrnod 3 / Day 3 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau trydydd ddiwrnod Her Cylchdaith Cymru, o Gaernarfon i Aberystwyth! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the third day of The Lap Of Wales...

The Lap Of Wales Challenge - The Opening Concert

Cerddwn Ymlaen presents a special evening to celebrate the eve of The Lap Of Wales Challenge, hosted by Dilwyn Morgan and Tudur Owen. Excellent music and a belly-full of laughs, with some...

Diwrnod 8 / Day 8 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau diwrnod olaf Her Cylchdaith Cymru, o Gasnewydd i Langollen! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the final day of The Lap Of Wales Challenge,...

Diwrnod 5 / Day 5 - Her Cylchdaith Cymru / Lap of Wales

Uchafbwyntiau'r pumed diwrnod o Her Cylchdaith Cymru, o Gaerfyrddin i Lanelli! http://cylchdaith.cymru http://justgiving.com/cylchdaith Highlights from the fifth day of The Lap Of Wales Challenge...

One lap of a velodrome: Maindy in Cardiff, Wales

I ride a lap of the Maindy velodrome with a waterproof camera in hand giving a modestly informed description of the facilities.