Għall Intrapriżi

Pjattaforma internazzjonali għall-intrapriżi lokali.

Dalgħodu l-Ministru Għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona nieda l-Malta Business Book. Direttorju Online bil-għan li jattira miljuni ta' ...

€4 MILJUNI GĦALL-INTRAPRIŻI ŻGĦAR U MEDJI.

ONE.COM.MT • B'invesitiment ta' erba' miljun ewro, il-Gvern nieda żewġ skemi ta' għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi żgħar u medji biex ikomplu jkunu ...

Disgħin Miljun Ewro se jkunu disponibbli għall-Intrapriżi Żgħar u Medji.

Disghin Miljun Ewro se jkunu disponibbli ghall-Intraprizi Zghar u Medji. Dan bl-ghajnuna ta' skema minn fondi Ewropej. B'hekk aktar kumpaniji jistghu jkomplu ...

AKTAR APPOĠĠ GĦALL-INTRAPRIŻI.

ONE.COM.MT • Sabiex l-intrapriżi jissaħħu u jsiru aktar kompetittivi, tnediet l-inizjattiva 'Business Enhance ERDF Grant Schemes'. Permezz ta' aktar minn ...

Reazzjonijiet pożittivi dwar il-proposti tal-PL għall-intrapriżi ż-żgħar

Il-mizuri mhabbra mill-Partit Laburista, intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu, jaghtu nifs gdid lil dan is-settur u se jkunu wkoll ta' beneficcju ...

Il-PL bi proposti ġodda għall-intrapriżi ż-żgħar u għal persuni li jaħdmu

Il-mexxej laburista Joseph Muscat jhabbar tminn proposti godda intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu.F'konferenza tal-ahbarijiet dalghodu, ...

X’qiegħda tagħmel l-UE għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs)?

Marlene Mizzi fuq Kalamita 14.10.16 Meta persuna tidħol fin-negozju u tibda intrapriża żgħira jew medja, ħafna drabi ssib diversi ostakli ma' wiċċha. Ovvjament ...

L-EWWEL EXPO GĦAN-NEGOZJI U L-INTRAPRIŻI

ONE.COM.MT - F'Ġunju li ġej ser jittella għall-ewwel darba l-EXPO għall-Intrapriżi u n-negozjanti Maltin u Internazzjonali. Dan bl-iskop li jlaqqa' eluf ta' ...

Approvati Fondi Ewropej għal Malta.

Kif ħabbar il-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqgħa Gvern li Jisma', illum, il-Kummissjoni Ewropea approvat fondi li se jsarrfu f'għajnuna ...

Mnedija r-raba edizzjoni tal-Premju Nazzjonali għall-Appoġġ lill-Intrapriża

Il-politika favur l-intraprenditorja hija marbuta mill-qrib mal-bzonnijiet tal-intraprizi zghar u ta' daqs medju li jghoddu aktar minn 99 fil-mija tan-negozji Ewropej.

Is-Self Employed u l-intrapriżi privati huma l-magna tal-ekonomija - Joseph Muscat

Pajjizna jista' jkun u jixraqlu jkun ferm ahjar milli hu llum fejn uliedna jkunu jistghu jwettqu l-ambizzjonijiet kollha ta' hajjithom.Fl-gheluq tal-konferenza generali ...

Iktar oppurtunitajiet għan-negozju malti.

Sabiex jitkattar iktar investiment lejn il-pajjiż, Trade Malta, li hija iniżjattiva bejn il-privat u l-gvern, ħejjiet numru ta' laqgħat għall-intrapriżi Maltin sabiex isaħħu u ...

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea.

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea f'isem il-kumitat għall-ħarsien tal-konsumatur u s-suq intern. Dan dwar rapport fuq ir-regoli Ewropej ...

Inawgurat il-BOV Start Plus

Inawgurat programm ta' finanzjament għall-intrapriżi żgħar u medji li ser jgħin b'mod konkret lil dawk li jixtiequ jiftħu n-negozju tagħhom fil-gżejjer Maltin. Il-Prim ...

€20 MILJUN GĦAN-NEGOZJI U INTRAPRIŻI.

ONE.COM.MT • Imnedija skema ta' għoxrin miljun ewro ta' fondi ewropej għan-negozji u intrapriżi. Skema li se tgħinhom billi jinvestu fil-qasam tar-riċerka, ...

€100,000 BIEX JIŻVILLUPAW PROĠETTI FL-UNIVERSITÀ

ONE.COM.MT - Permezz ta' fond ta' €100000, seba' timijiet ta' intraprendituri u riċerkaturi għandhom iċ-ċans li jiżvillupaw il-proġetti rispettivi tagħhom. Dan kollu ...

Iż-żgħażagħ fid-dinja tal-intrapriża.

Il-bżonn li ż-żgħażagħ jidħlu fid-dinja tal-intrapriża, kull ma jmur, dejjem qed jiżdied. Madanakollu huwa fatt magħruf li ż-żgħażagħ jaffaċjaw diversi diffikultajiet ...

"Distinzjoni bejn sewwieqa privati u sewwieqa kummerċjali" - GRTU

Il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, il-GRTU, issostni li s-sistemi tal-punti għall-kontravenzjonijiet tas-sewwieqa għandha tkun irfinata fejn jidħol is-settur privat.

AKTAR INIZJATTIVI FAVUR INTRAPRIŻI ŻGĦAR.

ONE.COM.MT - Imniedi proġett ieħor favur is-sostentibilità tal-intrapriżi; din id-darba lejn dawk li għadhom kemm jibdew. Fil-fatt, permezz ta' dan il-proġett dawn ...

GĦAJNUNA FINANZJARJA GĦALL-‘ENERGY AUDITS’.

ONE.COM.MT • Kull intrapriża li timpjega anqas minn mitejn u ħamsin persuna u għalhekk hija meqjusa bħala intrapriża ta' daqs medju u żgħri tista' tapplika ...

Pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa.

Qed tkun ippjanata pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa. Dan ħabbru l-Ministru tal-Ekonomija u Intrapriżi ż-Żgħar Chris Cardona, waqt ...

IL-MINISTRU CHRIS CARDONA F'LAQGĦA INFORMALI TAL-MINISTRI TAL-KUMMERĊ TAL-UE FL-IRLANDA

Il-Ministru għall-Ekonomija, Investment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona pparteċipa f'laqgħa informali tal-ministri tal-kummerċ li saret f'Dublin, l-Irlanda. Il-Ministri ...

Ħames mitt impjieg ġdid fit-tlett snin li ġejjin.

Se jkunu qed jinħolqu ħames mitt impjieg ġdid grazzi għal tletin proġett li se jinġiebu lejn pajjina fit-tlett snin il ġejjin. Barra minn hekk, mitejn impjieg ieħor se ...

Ix-xogħol fit-Terminals tal-Port Ħieles miexi skont kif kien ippjanat

Ix-xogħol fit-Terminals tal-Port Ħieles, b'investiment ta' tnax-il miljun ewro, miexi skont kif kien ippjanat. Kif ukoll l-estenzjoni ta' terminal numru Tnejn tfisser li ser ...

NAQSU B’10% DAWK LI MA JMORRUX GĦALL-APPUNTAMENTI

Fis-servizz li jmiss insegwu kif matul is-seba' edizzjoni tal-MCA eBusiness Awards l-isptar Mater Dei ħa l-ewwel wara l-inizjattiva tiegħu tal-proġett CPASms.

NAQSU B’10% DAWK LI MA JMORRUX GĦALL-APPUNTAMENTI

ONE.COM.MT • Fis-servizz li jmiss insegwu kif matul is-seba' edizzjoni tal-MCA eBusiness Awards l-isptar Mater Dei ħa l-ewwel wara l-inizjattiva tiegħu ...

Simon Busuttil jiltaqa' mal-komunita' tan-negozju u l-intrapriża f'Għawdex