Għall Intrapriżi

€4 MILJUNI GĦALL-INTRAPRIŻI ŻGĦAR U MEDJI.

ONE.COM.MT • B'invesitiment ta' erba' miljun ewro, il-Gvern nieda żewġ skemi ta' għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi żgħar u medji biex ikomplu jkunu kompettitivi mhux biss...

Pjattaforma internazzjonali għall-intrapriżi lokali.

Dalgħodu l-Ministru Għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona nieda l-Malta Business Book. Direttorju Online bil-għan li jattira miljuni ta' konsumaturi minn madwar...

AKTAR APPOĠĠ GĦALL-INTRAPRIŻI.

ONE.COM.MT • Sabiex l-intrapriżi jissaħħu u jsiru aktar kompetittivi, tnediet l-inizjattiva 'Business Enhance ERDF Grant Schemes'. Permezz ta' aktar minn wieħed u ħamsin miljun...

Disgħin Miljun Ewro se jkunu disponibbli għall-Intrapriżi Żgħar u Medji.

Disghin Miljun Ewro se jkunu disponibbli ghall-Intraprizi Zghar u Medji. Dan bl-ghajnuna ta' skema minn fondi Ewropej. B'hekk aktar kumpaniji jistghu jkomplu jkabbru u jifirxu l-operat taghhom...

Reazzjonijiet pożittivi dwar il-proposti tal-PL għall-intrapriżi ż-żgħar

Il-mizuri mhabbra mill-Partit Laburista, intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu, jaghtu nifs gdid lil dan is-settur u se jkunu wkoll ta' beneficcju ghac-cittadini.Iddikjara...

Il-PL bi proposti ġodda għall-intrapriżi ż-żgħar u għal persuni li jaħdmu

Il-mexxej laburista Joseph Muscat jhabbar tminn proposti godda intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu.F'konferenza tal-ahbarijiet dalghodu, Joseph Muscat habbar fost ohrajn...

X’qiegħda tagħmel l-UE għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs)?

Marlene Mizzi fuq Kalamita 14.10.16 Meta persuna tidħol fin-negozju u tibda intrapriża żgħira jew medja, ħafna drabi ssib diversi ostakli ma' wiċċha. Ovvjament dawn id-diffikultajiet...

L-EWWEL EXPO GĦAN-NEGOZJI U L-INTRAPRIŻI

ONE.COM.MT - F'Ġunju li ġej ser jittella għall-ewwel darba l-EXPO għall-Intrapriżi u n-negozjanti Maltin u Internazzjonali. Dan bl-iskop li jlaqqa' eluf ta' negozjanti taħt saqaf...

Approvati Fondi Ewropej għal Malta.

Kif ħabbar il-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqgħa Gvern li Jisma', illum, il-Kummissjoni Ewropea approvat fondi li se jsarrfu f'għajnuna finanzjarja għall-intrapriżi...

Mnedija r-raba edizzjoni tal-Premju Nazzjonali għall-Appoġġ lill-Intrapriża

Il-politika favur l-intraprenditorja hija marbuta mill-qrib mal-bzonnijiet tal-intraprizi zghar u ta' daqs medju li jghoddu aktar minn 99 fil-mija tan-negozji Ewropej. Kien ghalhekk lid-Direttorat...

Iktar oppurtunitajiet għan-negozju malti.

Sabiex jitkattar iktar investiment lejn il-pajjiż, Trade Malta, li hija iniżjattiva bejn il-privat u l-gvern, ħejjiet numru ta' laqgħat għall-intrapriżi Maltin sabiex isaħħu u jibnu...

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea.

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea f'isem il-kumitat għall-ħarsien tal-konsumatur u s-suq intern. Dan dwar rapport fuq ir-regoli Ewropej għall-Intrapriżi.

Inawgurat il-BOV Start Plus

Inawgurat programm ta' finanzjament għall-intrapriżi żgħar u medji li ser jgħin b'mod konkret lil dawk li jixtiequ jiftħu n-negozju tagħhom fil-gżejjer Maltin. Il-Prim Ministru Joseph...

Investiment ta' €2.5 miljun minn Alert Group f'uffiċċji ġodda

Il-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, l-Intrapriżi ż-Żgħar u l-Konsumatur, Jason Azzopardi ppreżenta lill-kumpanija Alert Group iċ-ċertifikati tal-ISO li jikkonfermaw il-kwalità...

€20 MILJUN GĦAN-NEGOZJI U INTRAPRIŻI.

ONE.COM.MT • Imnedija skema ta' għoxrin miljun ewro ta' fondi ewropej għan-negozji u intrapriżi. Skema li se tgħinhom billi jinvestu fil-qasam tar-riċerka, żvilupp, teknoloġija...

"Distinzjoni bejn sewwieqa privati u sewwieqa kummerċjali" - GRTU

Il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, il-GRTU, issostni li s-sistemi tal-punti għall-kontravenzjonijiet tas-sewwieqa għandha tkun irfinata fejn jidħol is-settur privat.

Simon Busuttil b'laqgħat ma' rappreżentanti tal-fergħat fi ħdan il-PN

Waqt laqgħa ma' rappreżentanti tal-APAN, Simon Busuttil qal li l-PN huwa mislut minn għeruq fondi li jirrappreżentaw il-valuri tal-PN -- valuri li ma għandhomx itellfu lill-partit milli...

Iż-żgħażagħ fid-dinja tal-intrapriża.

Il-bżonn li ż-żgħażagħ jidħlu fid-dinja tal-intrapriża, kull ma jmur, dejjem qed jiżdied. Madanakollu huwa fatt magħruf li ż-żgħażagħ jaffaċjaw diversi diffikultajiet biex jagħmlu...

Il-GRTU tippreżenta l-proposti tagħha għall-baġit

Il-GRTU qed tistenna li l-baġit għas-sena 2013 ikun ibbażat fuq aktar għajnuna lill-imprendituri u l-intrapriżi ż-żgħar u medji. Id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia sostna...

AKTAR INIZJATTIVI FAVUR INTRAPRIŻI ŻGĦAR.

ONE.COM.MT - Imniedi proġett ieħor favur is-sostentibilità tal-intrapriżi; din id-darba lejn dawk li għadhom kemm jibdew. Fil-fatt, permezz ta' dan il-proġett dawn jistgħu jibbenefikaw...

IL-MINISTRU CHRIS CARDONA F'LAQGĦA INFORMALI TAL-MINISTRI TAL-KUMMERĊ TAL-UE FL-IRLANDA

Il-Ministru għall-Ekonomija, Investment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona pparteċipa f'laqgħa informali tal-ministri tal-kummerċ li saret f'Dublin, l-Irlanda. Il-Ministri tal-Kummerċ...

Pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa.

Qed tkun ippjanata pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa. Dan ħabbru l-Ministru tal-Ekonomija u Intrapriżi ż-Żgħar Chris Cardona, waqt laqgħa formali mal-Presiden...

Il-Gvern jhedded lil tal-ħwienet li jagħlqilhom il-ħwienet

Numru ta' sidien ta' ħwienet ikkuntattjawna u urew it-tħassib tagħhom dwar ċirkulari li irċevew mid-Dipartiment tal-Kummerc fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u Intrapriżi...

Il-bżonn li l-Gvern ifassal pjan serju għall-ħolqien tax-xogħol

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tappella u tħeġġeġ lill-Gvern biex ifassal pjan serju għall-ħolqien tax-xogħol. Dan qalu l-Kap tal-Opposizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon...

Malta fl-Excessive Deficit Procedure

Il-Kummissjoni Ewropea ssejjaħ għal riformi fil-pensjonijiet u s-settur tas-saħħa ta' pajjiżna. Kif kien antiċipat f'dawn il-ġranet, f'rapport li ħarġet l-Erbgħa wara nofsinhar,...

Jittieħed il-ġurament tal-ħatra

Wara li nhar it-Tnejn Joseph Muscat ha l-ġurament bħala Prim Ministru, l-Erbgħa filgħaxija ġie ffurmat il-kabinett ta' gvern ġdid, magħmul minn 14-il Ministru u 8 Segretarji Parlamentari,...

Ix-xogħol fit-Terminals tal-Port Ħieles miexi skont kif kien ippjanat

Ix-xogħol fit-Terminals tal-Port Ħieles, b'investiment ta' tnax-il miljun ewro, miexi skont kif kien ippjanat. Kif ukoll l-estenzjoni ta' terminal numru Tnejn tfisser li ser jinħolqu aktar...