Għall Intrapriżi

€4 MILJUNI GĦALL-INTRAPRIŻI ŻGĦAR U MEDJI.

ONE.COM.MT • B'invesitiment ta' erba' miljun ewro, il-Gvern nieda żewġ skemi ta' għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi żgħar u medji biex ikomplu jkunu kompettitivi mhux biss...

Disgħin Miljun Ewro se jkunu disponibbli għall-Intrapriżi Żgħar u Medji.

Disghin Miljun Ewro se jkunu disponibbli ghall-Intraprizi Zghar u Medji. Dan bl-ghajnuna ta' skema minn fondi Ewropej. B'hekk aktar kumpaniji jistghu jkomplu jkabbru u jifirxu l-operat taghhom...

AKTAR APPOĠĠ GĦALL-INTRAPRIŻI.

ONE.COM.MT • Sabiex l-intrapriżi jissaħħu u jsiru aktar kompetittivi, tnediet l-inizjattiva 'Business Enhance ERDF Grant Schemes'. Permezz ta' aktar minn wieħed u ħamsin miljun...

Pjattaforma internazzjonali għall-intrapriżi lokali.

Dalgħodu l-Ministru Għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona nieda l-Malta Business Book. Direttorju Online bil-għan li jattira miljuni ta' konsumaturi minn madwar...

Reazzjonijiet pożittivi dwar il-proposti tal-PL għall-intrapriżi ż-żgħar

Il-mizuri mhabbra mill-Partit Laburista, intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu, jaghtu nifs gdid lil dan is-settur u se jkunu wkoll ta' beneficcju ghac-cittadini.Iddikjara...

X’qiegħda tagħmel l-UE għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs)?

Marlene Mizzi fuq Kalamita 14.10.16 Meta persuna tidħol fin-negozju u tibda intrapriża żgħira jew medja, ħafna drabi ssib diversi ostakli ma' wiċċha. Ovvjament dawn id-diffikultajiet...

Il-PL bi proposti ġodda għall-intrapriżi ż-żgħar u għal persuni li jaħdmu

Il-mexxej laburista Joseph Muscat jhabbar tminn proposti godda intizi ghall-intraprizi z-zghar u ghal persuni li jahdmu.F'konferenza tal-ahbarijiet dalghodu, Joseph Muscat habbar fost ohrajn...

AKTAR INIZJATTIVI FAVUR INTRAPRIŻI ŻGĦAR.

ONE.COM.MT - Imniedi proġett ieħor favur is-sostentibilità tal-intrapriżi; din id-darba lejn dawk li għadhom kemm jibdew. Fil-fatt, permezz ta' dan il-proġett dawn jistgħu jibbenefikaw...

PREŻENZA ONLINE TISSIMPLIFIKA L-ĦAJJA

ONE.COM.MT - L-intrapriżi żgħar u medji huma mħeġġa biex jekk għad m'għandhomx, jiżviluppaw sit elettroniku jew app tal-mobile, sabiex jibċgħu konsistenti mal-ħajja ta' llum....

Il-GRTU tippreżenta l-proposti tagħha għall-baġit

Il-GRTU qed tistenna li l-baġit għas-sena 2013 ikun ibbażat fuq aktar għajnuna lill-imprendituri u l-intrapriżi ż-żgħar u medji. Id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia sostna...

WEGĦDU LIL BRINCAT, ĊEDEW GĦALL-ESTREMISTI.

ONE.COM.MT - Fil-Parlament Ewropew, ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista, mhux biss ħadmu kontra marru wkoll kontra l-kelma tagħhom stess. Saħansitra, David Casa, kien wiegħed fuq...

Reazzjonijiet pożittivi għall-proposti tal-PN

L-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali laqgħu tajjeb il-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar l-Ambjent. Fi tmiem il-laqgħa li l-Kap tal-Partit Nazzjonalis...

80% TAN-NEGOZJI TAL-FAMILJA JIRREĠISTRAW ŻIEDA.

ONE.COM.MT - F'Malta, tmienja u disgħin fil-mija tan-negozji huma intrapriżi żgħar u medji li l-maġġoranza tagħhhom huma mmexxija minn familji. Minn dawn, il-maġġoranza tagħhom...

L-impatt tal-budget fuq l-intrapriżi żgħar.

ONE.COM.MT Ta' sikwit nisimgħu dwar is-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna iżda forsi ftit nieqfu u naraw x'effett dan qed iħalli fuq l-intapriżi żgħar u medji f'pajjiżna. Kien...

Approvati Fondi Ewropej għal Malta.

Kif ħabbar il-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqgħa Gvern li Jisma', illum, il-Kummissjoni Ewropea approvat fondi li se jsarrfu f'għajnuna finanzjarja għall-intrapriżi...

Inawgurat il-BOV Start Plus

Inawgurat programm ta' finanzjament għall-intrapriżi żgħar u medji li ser jgħin b'mod konkret lil dawk li jixtiequ jiftħu n-negozju tagħhom fil-gżejjer Maltin. Il-Prim Ministru Joseph...

Is-Self Employed u l-intrapriżi privati huma l-magna tal-ekonomija - Joseph Muscat

Pajjizna jista' jkun u jixraqlu jkun ferm ahjar milli hu llum fejn uliedna jkunu jistghu jwettqu l-ambizzjonijiet kollha ta' hajjithom.Fl-gheluq tal-konferenza generali annwali tal-Partit Laburista...

Newspoint: 6 ta' Mejju 2014

Intervista mal-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar dwar it-tkabbir ekonomiku, l-Investiment li qed ikun attirat u l-impjiegi li qed jinħolqu f'Malta.

Il-monti jimxi għad-daħla tal-Belt Valletta?

Il-Gvern Laburista għaddej b'diskussjonijiet sabiex il-monti ta' fost il-ġimgħa jiċċaqlaq minn Triq il-Merkanti lejn l-inħawi qrib il-Parlament il-ġdid. Jekk dan jiġri, iwassal biex...

Il-konkors annwali National Enterprise Support Awards.

Il-Ministru Chris Cardina qal li da nil- Gvern jirrikonoxxi l-kontribut kbir li qed jgħatu lill-ekonomija Maltija n-negozji u l-intrapriżi rrispettivament mill-kobor jew in-natura tal-prodotti...

Investiment ta' €2.5 miljun minn Alert Group f'uffiċċji ġodda

Il-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, l-Intrapriżi ż-Żgħar u l-Konsumatur, Jason Azzopardi ppreżenta lill-kumpanija Alert Group iċ-ċertifikati tal-ISO li jikkonfermaw il-kwalità...

Iktar oppurtunitajiet għan-negozju malti.

Sabiex jitkattar iktar investiment lejn il-pajjiż, Trade Malta, li hija iniżjattiva bejn il-privat u l-gvern, ħejjiet numru ta' laqgħat għall-intrapriżi Maltin sabiex isaħħu u jibnu...

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea.

Marlene Mizzi bdiet in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea f'isem il-kumitat għall-ħarsien tal-konsumatur u s-suq intern. Dan dwar rapport fuq ir-regoli Ewropej għall-Intrapriżi.

Jittieħed il-ġurament tal-ħatra

Wara li nhar it-Tnejn Joseph Muscat ha l-ġurament bħala Prim Ministru, l-Erbgħa filgħaxija ġie ffurmat il-kabinett ta' gvern ġdid, magħmul minn 14-il Ministru u 8 Segretarji Parlamentari,...

Simon Busuttil b'laqgħat ma' rappreżentanti tal-fergħat fi ħdan il-PN

Waqt laqgħa ma' rappreżentanti tal-APAN, Simon Busuttil qal li l-PN huwa mislut minn għeruq fondi li jirrappreżentaw il-valuri tal-PN -- valuri li ma għandhomx itellfu lill-partit milli...

Pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa.

Qed tkun ippjanata pjattaforma nazzjonali biex tippromwovi l-intrapriża fost in-nisa. Dan ħabbru l-Ministru tal-Ekonomija u Intrapriżi ż-Żgħar Chris Cardona, waqt laqgħa formali mal-Presiden...

€1.2 MILJUN F’MULTI GĦAX MA MXEWX MAL-LIĠI.

ONE.COM.MT • Kienu b'kollox 665 kumpanija li ma ħadmux l-ammont kif stipulat bil-liġi ta' persuni b'diżabilita'. Skond l-estimi tal-JobsPlus li tpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra...