Ekuacioni

Portokalli, 26 Nentor 2017 - Together with love (Ekuacioni)

http://top-channel.tv/programe/portokalli/

Enigma - Sekretet e qepes dhe ekuacioni I gjumit

Facebook: https://www.facebook.com/Digitalb.

Ekuacioni eksponencial - Pjesa 1 [Klasa virtuale]

Zgjidhja e tre ekuacioneve eksponenciale.

Ekuacioni i hiperbolës

Author: Albion Bylykbashi For more, visit www.gjimnazistet.al.

Ekuacioni i elipsit

Author: Albion Bylykbashi For more, visit www.gjimnazistet.al.

Ekuacioni irracional - Pjesa 1 [Klasa virtuale]

Kuptimi i ekuacionit irracional; zgjidhja e dy ekuacioneve irracionalë.

Ekuacioni irracional - Pjesa 2 [Klasa virtuale]

Zgjidhja e një ekuacioni irracional.

Ekuacioni i hiperbolës - Pjesa 1 [Klasa virtuale]

http://www.klasavirtuale.com Karakteristika e hiperbolës; elementët e hiperbolës: vatrat, kulmet, boshti i hiperbolës, qendra, diametri real, diametri imagjinar, ...

Ekuacioni i tangentes dhe pingules në një pikë të rrethit

Ekuacioni i Fuqisë së Dytë

Në këtë video do të flasim për ekuacionin e fuqisë së dytë, rastet e tij dhe paraqitja grafike. Website: http://www.cei.al/ https://metronom.al/ Facebook: ...

Te shkruahet ekuacioni i drejtzes se dhene ne fig 671

Ekuacioni i parabolës - Pjesa 1 [Klasa virtuale]

http://www.klasavirtuale.com Parabola. Karakteristika kryesore e parabolës. Elementët e parabolës:Vija drejtuese, vatra, kulmi, boshti i parabolës, parametri i ...

Ekuacioni i gazeve reale-Ekuacioni i Van Der Valsit

Në këtë kanal të YouTube-s mund të mësoni shkencën e kimis. Mësimet mund ti gjeni edhe në GOOGLE në faqen "Mësime interaktive nga kimia" Në këtë kanal ...

Ekuacioni i hiperboles - Pjesa 7 [Klasa virtuale]

http://www.klasavirtuale.com Të gjendet ekuacioni i hiperbolës e cila pret boshtin Ox në x=-5 dhe x=3; vatrat e saj janë në pikat me koordinata (-6;0) dhe (4;0).