Dieiwj666ay

Sài gòn thất thủ phố cũ thành sông

Sài gòn hoàn toàn tê liệt sau cơn mưa chiều 26/09 -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "[Tiếng Anh Giao Tiếp - Từ Vựng Tiếng Anh] :Học Giao Tiếp Và Từ Vựng Tiếng Anh...