Autodiken

Fryske autodiken min ûnderhâlden troch besunigings

De provinsje Fryslân hat noed oer de besunigings fan gemeenten op de Fryske autodiken. De gemeenten moatte besunigje om harren begrutting slutend te ...

Skjinne húskes lâns Fryske autodiken

De toiletten fan fjouwer Fryske benzinestasjons komme goed út in hygiënetest fan de ANWB. It giet om de húskes by Texaco oan de A7 by Terwispel, ...

Hjoed: Needreparaasjes oan stikkenferzen autodiken

De needreparaasjes oan 'e stikkenferzen Fryske diken binne hast klear. Dit wykein binne de lêste herstellings. De diken binne der min oan ta troch de froast.

De Ofslútdyk 1932 finster 30

Fryslân ferbûn mei Hollân De oanlis fan de Ofslútdyk markearre in wichtige oergong fan wetterwegen nei autodiken as haadynfrastruktuer.

Oflevering 15

Finster 29 - Douwe Kalma - 1896-1953 Fryslân en de wrâld Douwe Kalma wie in ierryp wûnderbern dat op syn achttjinde wist hoe't Fryslân him posysjonearje ...

Piter Wilkens - Pleatsen Yn e Brân

Pleatsen yn de brân Neat is bliuwend, alles stjert alles feroaret, lang om let keapje in kaartsje, mis it net ja stap op de trein, de trein Hyltyd mear, hyltyd grutter ...

ANWB: Net de A6 op

Ferkear op de A6 fan De Lemmer rjochting Lelystêd hat in soad lêst fan de snie. De ANWB riedt minsken ôf om dy dyk op te gean. Op de wei stiet in lange file.

Loftmachtdagen 2011 úteinset

Op de Ljouwerter fleanbasis binne freed om 9 oere de Loftmachtdagen 2011 begûn. Boppe de basis wurde fleansjo's opfierd en publyk kin op de basis ferskate ...

Fryslân DOK: Jo ha gelyk

Fryslân DOK: Jo ha gelyk Ald-direkteur Ate de Jong fan antidiskriminaasjeburo Tûmba is mei pensjoen. Mar dat betsjut net dat er stil sit. De Jong is syn hiele ...

Bitekampanje Noard-Fryslân yn folle gong

De bitekampanje yn Fryslân is folop oan de gong. Fan septimber ôf oant en mei jannewaris wurdt der hurd wurke om de biten fan it lân nei it fabryk yn Grins te ...

Hea! fan 18 novimber 2014

By leanbedriuw Brandsma ha se dit noch net earder meimakke. Kuile yn novimber! Feitlik wiene alle weinen alwer skjin en yn ûnderhâld, mar se mochten dochs ...

www.baard-reiniging.nl

I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

A76 Schade

Wegwerkzaamheden aan de A76 na vorstschade. Het verwijderen van de ZOAB laag.

Preemje De Friesland giet mei 4 euro omheech

Soarchfersekerder De Friesland hat de preemje foar de basisfersekering fêststeld op 101,95 euro yn de moanne. Dit is 4 euro yn de moanne heger as no.

Diken sniefrij hâlde falt ôf

De diken yn it suden fan Fryslân binne better sniefrij te krijen as dy yn it it noarden. Dat seit provinsjale wettersteat. Dy is freed yn hiel Fryslân dwaande de diken ...

It nijs yn 1 minút fan 18 novimber 2014

It belangrykste nijs fan tiisdei 18 novimber 2014.

Bonny en Clyde yn maart foar de rjochter

It proses tsjin Antonio van der P. út De Harkema en syn freondinne fynt begjin maart plak. Dat is woansdei foar de rjochtbank yn Assen sein. Woansdei wie de ...