Agarssissa

Kolfuu barbadda Laali egasi Subscribe like & share

Kolfuu barbadda Laali egasi Subscribe like & share.

HUCCOOTA AADAA OROMOO

1.Oromuma_midhagina 2.Oromummaa_bareedina 3.Oromummaa_tokkummaadha 4.Oromummaa_jaalalaa 5.Oromummaa_dhiigaa 6.Oromummaa_abdiidha 7 ...

Naamusa nyaataa fii dhugaatii

Barnoota islaamaa ustaaz abuuraafii.

AYANA WBO BIYYAA MASRII

Qophii ayaana guya WBO biyaa Masrii Egyptii kophawee agarssissa Shagooyee Amajjii 1/2015 by DIREOROMIYAA.

Shamaran Warri rifensa dheerefachu feetan video kana laala (3)

Published on 7 Dec 2017 Wareen rifeensa key San dhereyfatu feetan video kana lala.

Lammiin koo kabajaa guddaa naaf kennitan kabajaa guddaa argadhaa! Milkaa'inaafi miidhagina cidha koo

Lammiin koo kabajaa guddaa naaf kennitan kabajaa guddaa argadhaa! Milkaa'inaafi miidhagina cidha kootiif karaa addaa addaatiin warri na cinaa ...

Aja kabaja

Aja kabaja is een aftelrijmpje, een aftelliedje. De kinderen beelden een boom uit. Aan het einde van het liedje valt deze om.

Marqaa Oromo food

Watch as we make a traditional dish called marqaa. This is the first time I will be sharing a video that is not directly a language class. There are 4 parts to this and ...