20081018æ

20081018池袋祭典遊行(1)

ç¬¬ä¸€å¤©åˆ°æ± è¢‹ï¼Œé ‡åˆ°ç¥å…¸é Šè¡Œ.

20081018池袋祭典遊行(2)

ç¬¬ä¸€å¤©åˆ°æ± è¢‹ï¼Œé ‡åˆ°ç¥å…¸é Šè¡Œ.

依哈!

ç??«é??¢ä¸??æ¸??æ¥??è«??æ????å??³ä¸??é??£é????~ Bello~~ ä½ æ????Bananaå????? Banananananananananananana LOL Server:å??°æ???? å?

京剧版《至少还有你》

井冈山CCTV3春晚.