သဇင

ပ်က္စီးေနတဲ႔ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ

Sachin - Jamorn Chan (သဇင္ - စမိုဆာန္)

သဇင္ - စမိုဆာန္ Song : Sachin (သဇင္) Artist : Jamorn Chan ( စမိုဆာန္ ) ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ျမန္...

တင္ဇာဝင့္ေက်ာ္လိုးကား

ေခြးက်င္႔ေခြးၾကံ ၾကံတာဆုိတာ ဒါမ်ိဳးကို ေျပာတာလား

The Best Action Movie [2016]

Shwe Myanmar Movies and Entertainment.